عکس پرسنلی
عکس پرسنلی
آگوست 7, 2018
نمایش همه
عکس پرسنلی کودکان برای پاسپورت

عکس پرسنلی کودکان برای پاسپورت

نکات مهم مربوط به عکس پرسنلی کودکان برای پاسپورت نیز به شرح زیر می‌باشند:

برای اینکه یک کودک نوپا متقاعد شود که مستقیم به دوربین نگاه کنند، یکی از بهترین راه‌ها این است که والدین کودک پشت سر عکاس بایستند.
توصیه می‌کنیم قبل از رفتن به عکاسی پرس‌وجو کنید که آیا عکاس تجربه گرفتن عکس پرسنلی از کودکان نوپا را دارد. همچنین، اگر به نظرتان عکس گرفته شده مطابق شرایط تعیین شده نیست، از عکاس بخواهد یک عکس دیگر بگیرد.
سایز عکس پرسنلی برای ویزا مهاجرت و ویزای مسافرت
عکس برای ویزای امریکا: سایز چاپ ۵-۵ و برای ثبت نام انلاین ۶۰۰-۶۰۰ پیکسل طبق فرم
عکس برای لاتاری امریکا: ۶۰۰-۶۰۰ پیکسل
عکس برای ویزای کانادا: ۴/۵-۳/ ۵ طبق فرم
عکس برای ویزای کشورهای اروپائی (شنگن): ۴/۵ -۳/۵
عکس برای ویزای چین و تایلند: ۴-۳
اندازه عکس‌ها برای ادارات مختلف:

عکس گذرنامه: ۴-۶
عکس گواهینامه: ۴-۳
عکس کارت ملی: ۴-۶ یا ۴-۳
عکس تشخیص هویت و سو پیشینه: ۴-۶ یا ۴-۳
عکس کنکور: ۴۰۰-۳۰۰ پیکسل