عکس پرسنلی کودکان برای پاسپورت
عکس پرسنلی کودکان برای پاسپورت
مارس 6, 2017
عکس پرسنلی و فوری در ولنجک
اصول عکسبرداری پرسنلی
آگوست 22, 2018
نمایش همه
عکس پرسنلی

عکس پرسنلی

عکس پرسنلی یک مدرک هویتی است که معمولاً تنها شامل تصویر چهره صاحب آن می‌باشد.

قابل قبول‌ترین انواع عکس‌های پرسنلی، عکس‌هایی هستند که در مدارک صادر شده توسط ادارات دولتی، مثل گواهینامه، کارت ملی، پاسپورت و شناسنامه، استفاده می‌شوند.

البته عکس‌های پرسنلی برای اهداف خاص نیز تهیه می‌شود، مثل عکس‌های مورد استفاده برای کارت‌های شناسایی داخلی شرکت‌ها یا کارت‌های کنترل دسترسی.